ÖZGEÇMİŞ

 

ÖZGEÇMİŞ 

 Prof.Dr. İrfan Erdoğan

 

İlkokulun ardından ortaokulu Mersin ve Bandırma’da, liseyi Edirne’de okudu. Ardından Gazi Eğitim Fakültesine devam etti. Master ve doktora öğrenimini de ABD’de Columbia Üniversitesi’nde yaptı. ABD’de yedi yıla yakın bir süre kaldıktan sonra 1992 yılı sonunda yurda döndü ve İstanbul Üniversitesinde göreve başladı. Yeni Yüzyıl gazetesinde ve çeşitli dergilerde eğitim üzerine makaleler yazdı. Türk eğitim sistemi hakkında yapmış olduğu bir değerlendirme Milliyet Gazetesinin Örsan Öymen adına düzenlediği bir yarışmada ödüllendirildi.

 

Üniversitedeki görevine devam ettiği sırada, 12 Mayıs 2006 tarihinde Talim ve Terbiye Kurulunun başkanlığına atandı. Yirmi birinci başkanı olarak görev yaptığı dönem boyunca, eğitimle ilgili hayalini kurduğu birçok çalışmaya imza attı. Mesleki Eğitimi Geliştirme Projesi, Sosyal Bilimler Lisesi programlarının geliştirilmesi, Ortaöğretime Geçiş Sistemi (SBS), ortaöğretim fizik, kimya, biyoloji, yabancı dil ve tarih programlarının yenilenmesi, müzelerin ve gazetelerin eğitim ve öğretimde kullanılması, öğretmen-alan derslikleri, 100’lükpuan sistemine geçiş gibi konularda çalışmalar yaptı. Medya Okuryazarlığı, Düşünme Eğitimi, Astronomi, Araştırma Teknikleri-İstatistik ve Satranç derslerinin müfredata konmasını sağladı. Batı Trakya’da yaşayan Türk çocuklarının eğitimi için ders kitaplarının hazırlattı. Türkiye’yi temsilen Avrupa Konseyi çalışmalarına katıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetiüniversitelerinde öğrenim gören öğrencilerin tanınması ile ilgili kararın alındığı 2007 yılında Londra’da gerçekleştirilen Bolognatoplantısında gerçekleştirilen müzakerelere katıldı.  Avrupa Konseyi tarafından Strasburg’da düzenlenen Avrupa Dil Pasaportutoplantılarında Millî Eğitim Bakanlığını temsil etti. Ayrıca XVII. Millî Eğitim Şûrası’nın düzenlenmesine de öncülük etti. Göreve geldikten yirmi bir ay sonra, 21 Şubat 2008 tarihinde Talim ve Terbiye Kurulu başkanlığından ayrıldı.

 

Halen İstanbul Üniversitesi öğretim üyeliği görevini sürdüren İrfan Erdoğan’ın yayınlanmış çok sayıda makalesi ve kitabı bulunmaktadır. Artı Eğitim Dergisinin 2014 yılında düzenlediği bir organizasyonda “Yılın Eğitimci Akademisyeni” seçildi. Oyun, Yaşam ve Eğitim adlı bir derneğin kurulmasına ve aynı adla bir derginin çıkarılmasına da öncülük etti.

 

Eğitim alanında ulusal ve uluslararası ölçekteki gelişmeleri inceleyen, araştıran, izleyen İrfan Erdoğan, değerlendirmelerini, öngörülerini ve analizlerini, üniversitedeki derslerin yanı sıra, panel ve konferanslarla paylaşmaya devam etmektedir.

 

 

Buradasınız: Anasayfa ÖZGEÇMİŞ